Inżynieria idealnego skafandra kosmicznego

“Skafander kosmiczny – specjalny strój wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem umożliwiający bezpieczne wyjście i pracę człowieka w przestrzeni kosmicznej.” – Wikipedia [1] DO TERAZ stworzyliśmy i używaliśmy głównie 3 różnych typów skafandrów: EVA (extravehicular activity | do czynności pozapojazdowych) IEVA (intra/extravehicular activity | do czynności wewnątrzpojazdowych oraz pozapojazdowych) IVA (intravehicular activity | do czynności wewnątrzpojazdowych) EVA Picture 1. International Space […]

Czytaj dalej